Onze aanpak

Onze aanpak

Bestuurders en toezichthouders in de gezondheidszorg zien zich regelmatig in complexe situaties geplaatst. Het komt dan aan op juiste en gedoseerde (bestuurlijke) besluitvorming. Het betrekken van een deskundige raadgever kan hierbij behulpzaam zijn.

 

Wij maken de voorliggende situatie inzichtelijk, verkennen de grenzen en bespreken datgene dat wij waarnemen. Wij leggen verbanden en benoemen ieders verwachtingen. De bestuurder kan zijn besluit nemen wanneer de tijd er rijp voor is.

 

Bij het nemen van beslissingen staat het bestuur er veelal alleen voor. Een raadgever vinden in de eigen organisatie of in de kring van bekende externen is vaak niet eenvoudig. Het moet immers iemand zijn van het juiste niveau en met relevante ervaring, maar die niet de neiging heeft het roer over te nemen. Bovendien kunnen sommige onderwerpen in een beginstadium beter niet binnen de eigen organisatie besproken worden.

 

Gebruikelijke aanpak en de risico’s (de valkuil)

Vaak wordt toch teruggegrepen op de beschikbare (interne) adviseur of te vroeg een beroep gedaan op een voor de organisatie werkzame advocaat. Daarmee wordt het voortraject van besluitvorming ingekleurd wat het vervolgtraject, soms jarenlang, kan beïnvloeden. Dat met alle, ook financiële, gevolgen van dien. Voor de advocatuur ontstaan daarmee risico’s op onverwachte wendingen in “dossiers” of onuitvoerbare uitkomsten in procedures. Veelal komt het aan op het nemen van een besluit met de juiste scope, oog voor de context en vanuit voldoende overzichtsniveau. In deze omstandigheden is het tijdelijk betrekken van externe professionele raadgeving vanuit een onafhankelijke en onverdachte invalshoek vaak een oplossing.

 

Onze rol

In zijn nuchtere en authentieke aanpak weet Schoenmakers Management & Raadgeving in complexe kwesties realistische oplossingen te bereiken. Daarbij houden wij oog voor zowel de organisatie als voor de mensen die er werken. In alles is daar steeds oprechte verbinding met en interesse in de mensen in de organisatie.

 

Onze dienstverlening

Wij bieden u graag de extra ondersteuning die u zoekt. Wij staan u als inhoudelijk klankbord en sparringpartner op niveau terzijde. Wij bieden professionele hulp bij het nemen van besluiten en het hanteerbaar maken van de aanpassingsproblemen die daarop volgen. In onze dienstverlening gaat het om meer dan de ondersteuning van bestuurders en toezichthouders.

 

In eerder uitgevoerde projecten werd met grote regelmaat en in belangrijke mate procesbewakend en actief opgetreden. Bestuurders en toezichthouders raakten zo direct een last kwijt waardoor het geheel tot een succesvol einde werd gebracht. In deze projecten werden, op basis van vooraf gemaakte, heldere afspraken, de onderwerpen zelfstandig opgepakt. Vervolgens werd regelmatig en ‘to the point’ gerapporteerd. Hierdoor bleef de opdrachtgever, en de eindverantwoordelijke, constant op de hoogte van het verloop van het project en was in staat desgewenst bij te sturen.